Et gennemtænkt servicekoncept skaber overskud

Gør din café eller restaurant til gæsternes foretrukne ved at tilbyde et gennemtænkt og konkurrencedygtigt servicekoncept.

Øg medarbejdernes glæde, kompetencer og engagement i takt med den daglige drift sikres og bundlinjen forbedres.

Tag første skridt i dag!

Læs mere
Fortæl mig mere!

Alt at vinde med et overordnet servicekoncept

Caféer og restauranter kender til udfordringen om at få alle ender til at mødes i en travl og ofte hektisk hverdag.

Der er lange åbningstider, vagtplanen skal gå op, budgettet skal nås, nye medarbejdere rekrutteres, gæsteforespørgsler besvares, nye menuer udtænkes, sygemeldinger håndteres, indkøb koordineres, svind minimeres, osv.

Alt imens at gæsterne skifter det ene konkurrerende spisested ud med det andet i håb om endelig at blive mødt af et nærvær og oprigtighed samt opnå følelsen af at være imponeret, tilfreds og tryg.

En følelse, der ubevidst vil få gæsterne til at komme igen.

Men hvad er så grunden til, at der kan være langt imellem de serviceoplevelser, der skaber loyale stamgæster, når nu intentionen bag spisestederne er rigtig god og ikke mindst passionen for branchen rigtig stor?

Ofte sete udfordringer

 • Stor udskiftning i teamet

 • Store kompetenceforskelle blandt medarbejdere

 • Svingende engagement og fleksibilitet

 • For lav omsætning og profit

 • Begrænset fokus på personale- og forretnings-udvikling

 • Ledelsen arbejder uhensigtsmæssig meget

 • Det er svært at skille sig ud

Svaret er ofte, at der mangler løbende fokus på tre afgørende indsatsområder, nemlig virksomhedens servicekoncept, medarbejdere og ledelsen

Magien er i synergien

De usædvanlige og mindeværdige gæsteoplevelser skabes af positiv synergi blandt netop ledelse, medarbejdere og et veldefineret servicekoncept.

I SERVICEKONCEPT arbejdes der ud fra følgende model.

Ledelse
Ledelsen udgør rammen for virksomheden og har ansvaret for at skabe en attraktiv arbejds-plads og forretning. Ledelsen bidrager med strategi, koncept, medarbejdere, udvikling, ledelse og daglig motivation.

Medarbejdere
Medarbejdernes ansvar er at give konceptet liv og bidrage med deres positive engagement, fleksibilitet og kompetencer. De er service-ambassadører for brandet, og det er derfor afgørende, at de er klædt på til opgaven.

Servicekoncept
Servicekonceptet udgør selve gæsteoplevelsen og får liv gennem ledelsen og medarbejderne. Konceptet bidrager med genkendelighed, ensartede standarder og konkurrence-dygtighed.

Gæsten i centrum
I centrum har vi naturligvis gæsten. Det betyder, at alt hvad ledelse, medarbejdere og servicekoncept tilbyder – eller ikke tilbyder – påvirker gæsterne og deres oplevelse.

Når der er positiv synergi blandt ledelse, medarbejdere og servicekoncept, vil gæsternes bidrag være høj omsætning, positiv omtale og loyalitet i form af genbesøg.

Når synergien udebliver, vil gæsternes bidrag være manglende omsætning, dårlig omtale og ingen loyalitet.

Servicekoncept-model

Introduktion til SERVICEKONCEPT

Hør, hvordan SERVICEKONCEPT bidrager og skaber branchefordele, så som:

 • Flere loyale stamgæster
 • Øget glæde, optimisme og engagement
 • Gennemtænkt koncept og gæsteoplevelse
 • Anerkendende kompetenceløft til medarbejdere og ledelse
 • Øget omsætning og bundlinje
 • Udvikler i stor respekt for den daglige drift

SERVICEKONCEPT tager udgangspunkt i dit behov

SERVICEKONCEPT hjælper dig og din virksomhed med at få afdækket, hvor I har det største uudnyttede potentiale inden for de tre afgørende indsatsområder.

De fleste kunder har brug for sparring og udvikling inden for både deres servicekoncept, medarbejdere og til dem selv som ledelse. Noget skal måske arbejdes med over længere tid med fokus på at ændre daglige rutiner, mens andre områder kan understøttes rigtig fint af en enkeltstående workshop med kort opfølgning.

Det afhænger fuldstændigt af kundens behov og det naturlige omfang af opgaven.

Opgaverne spænder fra:

 • Udvikling eller finjustering af servicekoncept
 • Styrkelse af virksomhedens Employer Brand
 • Gæstefokuseret mersalg – Skab tryghed og forståelse hos medarb.
 • Rekruttering – Sikring af den optimale proces og udvælgelse
 • Optimalt introduktionsforløb
 • Sikring af ensartede standarder
 • Udvikling af misundelsesværdig firmakultur
 • Synliggøre karriereveje og forlæng fastholdelsen af medarb.
 • Individuel leder- eller teamudvikling

Er du klar til at tage din virksomhed til næste niveau og ryste konkurrenterne af dig?

Styrk dig og den øvrige ledelse og skab derigennem de bedste rammer for dine medarbejdere og fantastiske oplevelser for et øget antal stamgæster.

Kontakt mig uforpligtende allerede i dag.

Jeg vil også have flere stamgæster!