Et gennemtænkt servicekoncept skaber overskud

Gør din café eller restaurant til gæsternes foretrukne ved at tilbyde et gennemtænkt og konkurrencedygtigt servicekoncept.

Øg medarbejdernes glæde, kompetencer og engagement i takt med den daglige drift sikres og bundlinjen forbedres.

Tag første skridt i dag!

Alt at vinde med et overordnet servicekoncept

Caféer og restauranter kender til udfordringen om at få alle ender til at mødes i en travl og ofte hektisk hverdag.

Der er lange åbningstider, vagtplanen skal gå op, budgettet skal nås, nye medarbejdere rekrutteres, gæsteforespørgsler besvares, nye menuer udtænkes, sygemeldinger håndteres, indkøb koordineres, svind minimeres, osv.

Alt imens at gæsterne skifter det ene konkurrerende spisested ud med det andet i håb om endelig at blive mødt af et nærvær og oprigtighed samt opnå følelsen af at være imponeret, tilfreds og tryg.

En følelse, der ubevidst vil få gæsterne til at komme igen.

Men hvad er egentlig grunden til, at der kan være langt imellem de serviceoplevelser, der skaber loyale stamgæster, når nu intentionen ofte er rigtig god og passionen for branchen rigtig stor?

Ofte sete udfordringer

 • Stor udskiftning i teamet

 • Store kompetenceforskelle blandt medarbejdere

 • Svingende engagement og fleksibilitet

 • For lav omsætning og profit

 • Begrænset fokus på personale- og forretningsudvikling
 • Ledelsen arbejder (for) meget
 • Det er svært at skille sig ud

Svaret er ofte, at det er svært at finde tid og overskud til at udvikle sin forretning, sine medarbejdere og sig selv i en travl hverdag med mange driftsopgaver. Dette er en velkendt udfordring i branchen.

Magien er i synergien

Det er derfor nemt at skille sig ud fra konkurrenterne ved bevidst at gå imod normen og prioritere udvikling højt.

‘Magien i synergien’ opstår nemlig netop, når du prioriterer løbende udvikling af både virksomhedens servicekoncept, medarbejdere og ledelse.

Eksternt vil gæsterne belønne jer med deres loyalitet, positive omtale og bidrage særdeles positivt til omsætningen. Internt vil I opleve større arbejdsglæde, optimisme og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

I vil simpelthen udvikle jer fra GOD til FANTASTISK.

Gæsten i centrum
I centrum af modellen har vi gæsten. Alt hvad konceptet, medarbejderne og ledelsen tilbyder, siger og gør – eller ikke tilbyder, ikke siger eller ikke gør påvirker gæstens oplevelse. Gæsterne vurderer dagligt personalets evner og villighed til at forkæle, imponere og ikke mindst løse deres problemer.

Servicekoncept
Rundt om gæsten er virksomhedens servicekoncept. Det vil sige den oplevelse, der er besluttet, at gæsterne skal have i forbindelse med deres besøg. Lige fra valg af inventar, til kvalitet og pris af menu, uniformer, ønsket stemning, medarbejdernes adfærd osv.

Medarbejdere
Medarbejderne er den faktor, der påvirker gæsternes oplevelse mest, og derfor er det afgørende, at de er optimalt rekrutteret, tilstrækkeligt oplært og løbende udviklet. De er virksomhedens ansigt udadtil og deres engagement, motivation og kompetencer er afgørende.

Ledelse
Ledelsen sætter rammerne for virksomheden. Succeskriteriet er at sikre en lønsom virksomhed, der er konkurrencedygtig og en attraktiv arbejdsplads. Det kræver et stort fokus på udvikling af sig selv, sin ledergruppe, konceptet og medarbejderne.

Servicekoncept-model

Eksternt vil gæsterne belønne jer med deres loyalitet, positive omtale og bidrage særdeles positivt til omsætningen.

Introduktion til SERVICEKONCEPT

Hør, hvordan SERVICEKONCEPT bidrager og skaber branchefordele, så som:

 • Flere loyale stamgæster
 • Øget glæde, optimisme og engagement
 • Gennemtænkt koncept og gæsteoplevelse
 • Anerkendende kompetenceløft til medarbejdere og ledelse
 • Øget omsætning og bundlinje
 • Udvikler i stor respekt for den daglige drift

SERVICEKONCEPT tager udgangspunkt i dit behov

SERVICEKONCEPT hjælper dig og din virksomhed med at få afdækket, hvor I har det største uudnyttede potentiale inden for de tre afgørende indsatsområder.

De fleste kunder har brug for sparring og udvikling inden for både deres servicekoncept, medarbejdere og til dem selv som ledelse. Noget skal måske arbejdes med over længere tid med fokus på at ændre daglige rutiner, mens andre områder kan understøttes rigtig fint af en enkeltstående workshop med kort opfølgning.

Det afhænger fuldstændigt af dit behov og det naturlige omfang af opgaven.

Eksempler på opgaver:

 • Udvikling eller finjustering af selve servicekonceptet
 • Styrkede gæsteoplevelser
 • Styrkelse af virksomhedens Employer Brand
 • Gæstefokuseret mersalg – Skab tryghed og forståelse hos medarb.
 • Rekruttering – Sikring af den optimale proces og udvælgelse
 • Optimalt introduktionsforløb
 • Sikring af ensartede standarder
 • Udvikling af misundelsesværdig firmakultur
 • Appellerende karriereveje og bedre fastholdelse af medarb.
 • Individuel leder- eller teamudvikling

Er du klar til at tage din virksomhed til næste niveau og ryste konkurrenterne af dig?

Styrk dig og den øvrige ledelse og skab derigennem de bedste rammer for dine medarbejdere og fantastiske oplevelser for et øget antal stamgæster.

Kontakt mig uforpligtende allerede i dag.